VAD BEHÖVS FÖR ATT BLI NPF-CERTIFIERAD?

 

NPF-AKADEMI  har tagit fram ett förslag till riktlinjer om npf-certifiering . Är du intresserad? Hör av dig till för mer information.