KOGNITIV NPF-SKOLCOACH (Å)

___________________________________________________________________________________________________

Kursen är en specialanpassad yrkesutbildning inom neuropsykiatriska funktionsvariationer med syfte att fördjupa sig i discipliner som in- och omlärning, språkmönster, hälsosam självutveckling. KOGNITIV NPF-SKOLCOACH är en ny yrkesgrupp som licensieras endast via MindMentor® AB i Stockholm. NPFCOACH® är en varumärkesskyddad yrkestitel.

Neuropsykiatrisk funktionsvariation är en utvecklingsrelaterade funktionsnedsättning i dess bredaste form; Autismspektra, ADHD, Tourettes syndrom, Asperger syndrom, OCD. 

Syftet är för en KOGNITIV NPF-SKOLCOACH® att kunna hjälpa klienten till bättre livskvalitet samt hjälpa och motivera klienten att använda sitt funktionshinder som en tillgång. MindMentor erbjuder dig som vill arbeta som professionell KOGNITIV NPF-SKOLCOACH®, vill komplettera dina kunskaper eller yrkesroll med KOGNITIV NPF-SKOLCOACH.

___________________________________________________________________________________________________

 

MER INFORMATION OM DAGUTBILDNING  
FAKTA
INNEHÅLL  LITTERATUR
HANDLEDARE