PRENUMERERA PÅ NYHETER

 VÄLKOMMEN TILL NPF-AKADEMI
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Personer med utvecklingsrelaterade funktionsvariationer som tex ADHD, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom, har ofta behov av stöd för att kompensera för svagheter gällande uppmärksamhet, aktivitetsnivå, impuls­kontroll, kommunikation, tidsuppfattning samt planering- och organisationsförmåga.

 

Med hjälp av KOGNITIV NPFCOACHNING kan individen lära sig definiera vilka specifika NPF-relaterade utmaningar den ställs inför i vardagen, på arbetet, i relationen, i studierna eller i hemmet. Det öppnar också för möjligheter att bättre ta till vara på sina unika förmågor och hitta nya vägar förbi hindren. 

 

 
____________________________________________________________________________________________________

 
skola hemsida arbete hemisda psykiskhlsa samtal hemsida

NPF - I SKOLAN

NPF - ARBETSMARKNAD

PSYKISK HÄLSA

SAMTALSSTÖD

 

 

         

 ____________________________________________________________________________________________________