PRENUMERERA PÅ NYHETER

 VÄLKOMMEN TILL NPF-AKADEMI
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Kognitiv npf-skolcoachning innehåller effektiva metoder för att omvandla viktig Information till kunskap.
Kunskap är dessutom  är en förutsättning för att förebygga psykisk ohälsa i skolan hos barn och unga.

 

Med hjälp av KOGNITIV NPFCOACHNING kan individen lära sig definiera vilka specifika NPF-relaterade utmaningar den ställs inför i vardagen, på arbetet, i relationen, i studierna eller i hemmet. Det öppnar också för möjligheter att bättre ta till vara på sina unika förmågor och hitta nya vägar förbi hindren. 

 

 

 
____________________________________________________________________________________________________

 
skola hemsida arbete hemisda psykiskhlsa samtal hemsida

NPF - I SKOLAN

NPF - ARBETSMARKNAD

PSYKISK HÄLSA

SAMTALSSTÖD

 

 

         

 ____________________________________________________________________________________________________